chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Thị trấn Đông Anh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
29 Tổ 4 (Đối Diện Cổng Chợ Trung Tâm) Nhà Thuốc FPT Long Châu 29 Tổ 4 (Đối Diện Cổng Chợ Trung Tâm) ⭐ 18006928
Tổ 8 Nhà Thuốc FPT Long Châu Tổ 8 ⭐ 18006928

2. Xã Cổ Loa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
63 Cổ Loa (Ngã Ba Chợ Sa) Nhà Thuốc FPT Long Châu 63 Cổ Loa (Ngã Ba Chợ Sa) ⭐ 18006928

3. Xã Vĩnh Ngọc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm 9 Nhà Thuốc FPT Long Châu Xóm 9 ⭐ 18006928

4. Xã Thuỵ Lâm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
73 Thuỵ Lôi (Đối Diện Trường Tiểu Học Thụy Lâm A) Nhà Thuốc FPT Long Châu 73 Thuỵ Lôi (Đối Diện Trường Tiểu Học Thụy Lâm A) ⭐ 18006928

5. Xã Nguyên Khê

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khu đất X2 (Ngã Ba Chợ Lắp Ghép) Nhà Thuốc FPT Long Châu Khu đất X2 (Ngã Ba Chợ Lắp Ghép) ⭐ 18006928

6. Xã Võng La

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
36 Đường Số 3 (Gần Chợ Sáp Mai) Nhà Thuốc FPT Long Châu 36 Đường Số 3 (Gần Chợ Sáp Mai) ⭐ 18006928

7. Xã Vân Nội

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
109 Khu Phố Vân Trì (Đường 23B Cạnh Chợ Vân Trì) Nhà Thuốc FPT Long Châu 109 Khu Phố Vân Trì (Đường 23B Cạnh Chợ Vân Trì) ⭐ 18006928

8. Xã Kim Chung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 7 Nhà Thuốc FPT Long Châu Đội 7 ⭐ 18006928

9. Xã Kim Nỗ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm 2 Bắc (Ngã Tư Chợ Kim Nỗ) Nhà Thuốc FPT Long Châu Xóm 2 Bắc (Ngã Tư Chợ Kim Nỗ) ⭐ 18006928

10. Xã Hải Bối

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Cổ Điển (Cổng Chợ Cổ Điển) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Cổ Điển (Cổng Chợ Cổ Điển) ⭐ 18006928
Xóm 3 Thôn Cổ Điển Nhà thuốc Pharmacity Thôn Cổ Điển, Hà Nội ⭐ 18006821

11. Xã Uy Nỗ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
301 Cao Lỗ Nhà thuốc Pharmacity 301 Cao Lỗ, Hà Nội ⭐ 18006821
Loading...