chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Xã Bắc Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Yên Tàng (Ngã Ba Yên Tàng) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Yên Tàng (Ngã Ba Yên Tàng) ⭐ 18006928

2. Xã Kim Lũ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Kim Thượng (Cách Chợ Kim Lũ Thượng 200m) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Kim Thượng (Cách Chợ Kim Lũ Thượng 200m) ⭐ 18006928

3. Xã Mai Đình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
21 Đường 2 (Cạnh Chợ Thái Phù) Nhà Thuốc FPT Long Châu 21 Đường 2 (Cạnh Chợ Thái Phù) ⭐ 18006928

4. Xã Hiền Ninh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
3 Khu Chợ (Cạnh Chợ Nam Cương) Nhà Thuốc FPT Long Châu 3 Khu Chợ (Cạnh Chợ Nam Cương) ⭐ 18006928

5. Xã Tân Dân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1 Thanh Ninh Nhà Thuốc FPT Long Châu 1 Thanh Ninh ⭐ 18006928

6. Xã Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Vị trí 2 - D3D4 - DLDM Nhà thuốc Pharmacity Nhà ga T1, Nội Bài Airport, Hà Nội ⭐ 18006821
Loading...