chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Thị trấn Hóc Môn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19/1 Lê Lợi Nhà Thuốc FPT Long Châu 19/1 Lê Lợi ⭐ 18006928
2/6 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/6 Trưng Nữ Vương ⭐ 18006928
6/60 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 6/60 Trưng Nữ Vương ⭐ 18006928
1/33 Quang Trung Nhà thuốc Pharmacity PMC - 1/33 Quang Trung ⭐ 18006821
44/4 Ấp Chánh 2 Nhà thuốc Pharmacity 44/4 Ấp Chánh 2, Hóc Môn ⭐ 18006821

2. Xã Bà Điểm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
63/3 Thái Thị Giữ Nhà Thuốc FPT Long Châu 63/3 Thái Thị Giữ ⭐ 18006928
37/3 Phan Văn Hớn Nhà Thuốc FPT Long Châu 37/3 Phan Văn Hớn ⭐ 18006928
52/23 Thái Thị Giữ, ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang Bà Điểm ⭐ 19001572
3/5A ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Phan Văn Hớn ⭐ 19001572
59/5A ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 59/5A Đông Lân ⭐ 19001572
11/2 Nguyễn Ảnh Thủ Nhà thuốc Pharmacity 11/2 Nguyễn Ảnh Thủ ⭐ 18006821
1/8 Thái Thị Giữ Nhà thuốc Pharmacity 1/8 Thái Thị Giữ, Hóc Môn ⭐ 18006821

3. Xã Tân Xuân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân Nhà Thuốc FPT Long Châu 30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân ⭐ 18006928
2/3 Lê Thị Hà Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/3 Lê Thị Hà ⭐ 18006928
33/4B - 33/4F Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 34/4F Trung Mỹ Tân Xuân ⭐ 19001572

4. Xã Xuân Thới Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) Nhà Thuốc FPT Long Châu 65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) ⭐ 18006928
119/5A Ấp 5 Nhà thuốc Pharmacity 119/5A Xuân Thới Thượng, Hóc Môn ⭐ 18006821

5. Xã Đông Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
69B Đặng Thúc Vịnh Nhà Thuốc FPT Long Châu 69B Đặng Thúc Vịnh ⭐ 18006928

6. Xã Trung Chánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
119/7 Ấp Trung Chánh 1 Nhà Thuốc FPT Long Châu 119/7 Ấp Trung Chánh 1 ⭐ 18006928
5/1 Bùi Chu Nhà thuốc Pharmacity 5/1 Bùi Chu ⭐ 18006821
167 Tô Ký Nhà thuốc Pharmacity 167 Tô Ký ⭐ 18006821

7. Xã Tân Thới Nhì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
98/1A Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 98/1A Lê Lợi ⭐ 19001572

8. Xã Thới Tam Thôn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
15/7D Đặng Thúc Vịnh, ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 15/7D Đặng Phúc Vịnh ⭐ 19001572
604 Trịnh Thị Miếng Nhà thuốc Pharmacity 604 Trịnh Thị Miếng, Hóc Môn ⭐ 18006821

9. Xã Xuân Thới Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
13/1A ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 13/1A Xuân Thới Đông 1 ⭐ 19001572
Loading...