chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
302 Tôn Đản (Gần Trung Tâm Dạy Nghề) Nhà Thuốc FPT Long Châu 302 Tôn Đản (Gần Trung Tâm Dạy Nghề) ⭐ 18006928
198O Xóm Chiếu Nhà Thuốc FPT Long Châu 198O Xóm Chiếu ⭐ 18006928
124 Xóm Chiếu Nhà thuốc Pharmacity Xóm Chiếu ⭐ 18006821

2. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
305-307 Hoàng Diệu Nhà Thuốc FPT Long Châu 305-307 Hoàng Diệu ⭐ 18006928

3. Phường 09

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
195 Hoàng Diệu Nhà thuốc Pharmacity Hoàng Diệu ⭐ 18006821
87 Vĩnh Khánh Nhà thuốc Pharmacity Đoàn Văn Bơ ⭐ 18006821
88 Nguyễn Khoái Nhà thuốc Pharmacity 88 Nguyễn Khoái ⭐ 18006821
69 Vĩnh Hội Nhà thuốc Pharmacity 69 Vĩnh Hội ⭐ 18006821
Lô TM 1.02 Tầng 1 Chung cư River Gate 151-155 Bến Vân Đồn Nhà thuốc Pharmacity River Gate Bến Vân Đồn ⭐ 18006821
Loading...