chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
33C Tân Hòa Đông (Ngã Tư Tân Hòa Đông Và Đặng Nguyên Cẩn) Nhà Thuốc FPT Long Châu 33C Tân Hòa Đông (Ngã Tư Tân Hòa Đông Và Đặng Nguyên Cẩn) ⭐ 18006928
269 Bà Hom, Phường 13, Quận 06, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 269 Bà Hom ⭐ 19001572
5 Đường số 11 Nhà thuốc Pharmacity Cư Xá Đài Ra Đa Phú Lâm ⭐ 18006821

2. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
183- 185 Bình Phú (Đối Diện Cà Phê Bằng Lăng Tím Garden) Nhà Thuốc FPT Long Châu 183- 185 Bình Phú (Đối Diện Cà Phê Bằng Lăng Tím Garden) ⭐ 18006928
249D Nguyễn Văn Luông Nhà Thuốc FPT Long Châu 249D Nguyễn Văn Luông ⭐ 18006928
14 Bình Phú Nhà Thuốc FPT Long Châu 14 Bình Phú ⭐ 18006928
249 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 249 Nguyễn Văn Luông ⭐ 19001572
238 Chợ Lớn Nhà thuốc Pharmacity 238 Chợ Lớn, Quận 6 ⭐ 18006821

3. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
160 Tân Hòa Đông (Đối Diện Trường Tiểu Học Trương Công Định) Nhà Thuốc FPT Long Châu 160 Tân Hòa Đông (Đối Diện Trường Tiểu Học Trương Công Định) ⭐ 18006928
234/1 Phạm Phú Thứ Nhà Thuốc FPT Long Châu 234/1 Phạm Phú Thứ ⭐ 18006928
184G Tân Hoà Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 184G Tân Hòa Đông ⭐ 19001572

4. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
512 Hồng Bàng Nhà Thuốc FPT Long Châu 512 Hồng Bàng ⭐ 18006928

5. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
49 Lô V Nhà Thuốc FPT Long Châu 49 Lô V ⭐ 18006928
33 Bình Phú Nhà thuốc Pharmacity 33 Bình Phú ⭐ 18006821
175 Nguyễn Văn Luông Nhà thuốc Pharmacity 175 Nguyễn Văn Luông ⭐ 18006821
10 Vành Đai Nhà thuốc Pharmacity 10 Vành Đai ⭐ 18006821
405 An Dương Vương Nhà thuốc Pharmacity 405 An Dương Vương ⭐ 18006821

6. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
187 Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 187 Bình Tiên ⭐ 19001572

7. Phường 03

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
66 Phạm Phú Thứ Nhà thuốc Pharmacity 66 Phạm Phú Thứ ⭐ 18006821
200 Bình Tiên Nhà thuốc Pharmacity Bình Tiên ⭐ 18006821
Loading...