chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
356 Phạm Hùng (Gần Nhà Thờ Nam Hải) Nhà Thuốc FPT Long Châu 356 Phạm Hùng (Gần Nhà Thờ Nam Hải) ⭐ 18006928
1313 Phạm Thế Hiển Nhà Thuốc FPT Long Châu 1313 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006928
193 Bùi Minh Trực Nhà Thuốc FPT Long Châu 193 Bùi Minh Trực ⭐ 18006928

2. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2282 Phạm Thế Hiển Nhà Thuốc FPT Long Châu 2282 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006928
1002 Tạ Quang Bửu (Ngay Chưng Cư Pegasuite) Nhà Thuốc FPT Long Châu 1002 Tạ Quang Bửu (Ngay Chưng Cư Pegasuite) ⭐ 18006928

3. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
44 Mai Hắc Đế (Gần Trường Tiểu Học Lưu Hữu Phước 100M) Nhà Thuốc FPT Long Châu 44 Mai Hắc Đế (Gần Trường Tiểu Học Lưu Hữu Phước 100M) ⭐ 18006928
1B Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 1B Mễ Cốc ⭐ 19001572

4. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
01 Võ Trứ Nhà Thuốc FPT Long Châu 01 Võ Trứ ⭐ 18006928
61A Dã Tượng Nhà Thuốc FPT Long Châu 61A Dã Tượng ⭐ 18006928
513 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 513 Hưng Phú ⭐ 19001572

5. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
75 Lương Ngọc Quyến Nhà Thuốc FPT Long Châu 75 Lương Ngọc Quyến ⭐ 18006928

6. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 03 Lô 20 Phạm Thế Hiển Nhà Thuốc FPT Long Châu Số 03 Lô 20 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006928

7. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
01 Đường Số 3052 Phạm Thế Hiển Nhà Thuốc FPT Long Châu 01 Đường Số 3052 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006928
3427A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 3427A Phạm Thế Hiển ⭐ 19001572

8. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
516-518-520 Dương Bá Trạc Nhà Thuốc FPT Long Châu 516-518-520 Dương Bá Trạc ⭐ 18006928
290A/23 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 290A/23 Dương Bá Trạc ⭐ 19001572

9. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
114 Nguyễn Thị Tần Nhà Thuốc FPT Long Châu 114 Nguyễn Thị Tần ⭐ 18006928
177 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 177 Âu Dương Lân ⭐ 19001572

10. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
162-164 Âu Dương Lân Nhà Thuốc FPT Long Châu 162-164 Âu Dương Lân ⭐ 18006928

11. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
162 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 162 An Dương Vương ⭐ 19001572
Căn hộ TM C-S8 Tháp CS Khu CHCT Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt Nhà thuốc Pharmacity Diamond Riverside ⭐ 18006821

12. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
126 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 126 Hưng Phú ⭐ 19001572

13. Phường 02

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
129 Nguyễn Thị Tần Nhà thuốc Pharmacity Nguyễn Thị Tần ⭐ 18006821
160 Bùi Minh Trực Nhà thuốc Pharmacity Bùi Minh Trực ⭐ 18006821
116 Nguyễn Thị Tần Nhà thuốc Pharmacity 116 Nguyễn Thị Tần ⭐ 18006821
1227 Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Pharmacity 1227 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006821
577 Hưng Phú Nhà thuốc Pharmacity 577 Hưng Phú ⭐ 18006821
41/1T5 Dạ Nam Nhà thuốc Pharmacity Dạ Nam ⭐ 18006821
01 Lô 15 Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Pharmacity 01 Lô 15 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006821
545 Tạ Quang Bửu Nhà thuốc Pharmacity 545 Tạ Quang Bửu ⭐ 18006821
PH-12 Nhà thuốc Pharmacity Pega suite Tạ Quang Bửu ⭐ 18006821
365 Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Pharmacity 365 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006821
2272 Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Pharmacity 2272 Phạm Thế Hiển ⭐ 18006821
277C - 277E Âu Dương Lân Nhà thuốc Pharmacity 277C Âu Dương Lân ⭐ 18006821
155 Dương Bá Trạc Nhà thuốc Pharmacity 155 Dương Bá Trạc, Q8 ⭐ 18006821
Loading...