chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
236 Nguyễn Văn Nghi (Ngay Ngã Ba) Nhà Thuốc FPT Long Châu 236 Nguyễn Văn Nghi (Ngay Ngã Ba) ⭐ 18006928
363 Lê Đức Thọ Nhà Thuốc FPT Long Châu 363 Lê Đức Thọ ⭐ 18006928
205 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Pharmacity 205 Lê Đức Thọ ⭐ 18006821

2. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
519A Phạm Văn Chiêu (Ngay Ngã Tư) Nhà Thuốc FPT Long Châu 519A Phạm Văn Chiêu (Ngay Ngã Tư) ⭐ 18006928
42 Nguyễn Kiệm (Vòng Xoay Nguyễn Thái Sơn) Nhà Thuốc FPT Long Châu 42 Nguyễn Kiệm (Vòng Xoay Nguyễn Thái Sơn) ⭐ 18006928
8B-10B Nguyễn Thái Sơn (689/4 Nguyễn Kiệm) Nhà Thuốc FPT Long Châu 8B-10B Nguyễn Thái Sơn (689/4 Nguyễn Kiệm) ⭐ 18006928
804 Nguyễn Kiệm Nhà Thuốc FPT Long Châu 804 Nguyễn Kiệm ⭐ 18006928
771 Nguyễn Kiệm Nhà Thuốc FPT Long Châu 771 Nguyễn Kiệm ⭐ 18006928
803 Thống Nhất Nhà Thuốc FPT Long Châu 803 Thống Nhất ⭐ 18006928
1470 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1470 Lê Đức Thọ ⭐ 19001572
1036 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1036 Lê Đức Thọ ⭐ 19001572
3/14 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 542 Nguyễn Văn Công ⭐ 19001572
1334 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Pharmacity 1334 Lê Đức Thọ, Gò Vấp ⭐ 18006821

3. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
185-185A Thống Nhất (Ngã Ba Phan Văn Trị - Thống Nhất) Nhà Thuốc FPT Long Châu 185-185A Thống Nhất (Ngã Ba Phan Văn Trị - Thống Nhất) ⭐ 18006928
619-621 Quang Trung (Gần Coop Mart Quang Trung) Nhà Thuốc FPT Long Châu 619-621 Quang Trung (Gần Coop Mart Quang Trung) ⭐ 18006928
97 Thống Nhất (Đối Diện Bệnh Viện Hồng Đức) Nhà Thuốc FPT Long Châu 97 Thống Nhất (Đối Diện Bệnh Viện Hồng Đức) ⭐ 18006928
80 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 80 Nguyễn Văn Khối ⭐ 19001572
117 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 117 Thống Nhất ⭐ 19001572
92 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Pharmacity Lê Văn Thọ ⭐ 18006821
325B Thống Nhất Nhà thuốc Pharmacity Thống Nhất ⭐ 18006821
251 đường số 8 Nhà thuốc Pharmacity 251 đường số 8 ⭐ 18006821
600 Quang Trung Nhà thuốc Pharmacity 600 Quang Trung, Gò Vấp ⭐ 18006821
125 Đường số 1 Nhà thuốc Pharmacity 125 Đường số 1, Gò Vấp ⭐ 18006821

4. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
664 Phan Văn Trị (Đối Diện Doanh Trại Quân Đội) Nhà Thuốc FPT Long Châu 664 Phan Văn Trị (Đối Diện Doanh Trại Quân Đội) ⭐ 18006928
1415 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1415 Phan Văn Trị ⭐ 19001572
P3 - 00.10 C/cư Cityland Parkhill Apartment CH2 lô B Nhà thuốc Pharmacity Cityland Park Hills ⭐ 18006821

5. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
439 Nguyễn Văn Khối Nhà Thuốc FPT Long Châu 439 Nguyễn Văn Khối ⭐ 18006928
105 Lê Văn Thọ Nhà Thuốc FPT Long Châu 105 Lê Văn Thọ ⭐ 18006928
413 Đường Số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 413 Nguyễn Văn Khối ⭐ 19001572
137 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 137 Lê Văn Thọ ⭐ 19001572
483 đường Nguyễn Văn Khối Nhà thuốc Pharmacity 483 đường Nguyễn Văn Khối ⭐ 18006821
1182 Quang Trung Nhà thuốc Pharmacity 1182 Quang Trung, Gò Vấp ⭐ 18006821

6. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
309 Phan Huy Ích Nhà Thuốc FPT Long Châu 309 Phan Huy Ích ⭐ 18006928
351 Phạm Văn Chiêu Nhà Thuốc FPT Long Châu 351 Phạm Văn Chiêu ⭐ 18006928
353 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 353 Phan Huy Ích ⭐ 19001572
18 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 221 Phan Huy Ích ⭐ 19001572
391 - 393 Phan Huy Ích Nhà thuốc Pharmacity 391 - 393 Phan Huy Ích ⭐ 18006821
81/3 Đường số 59 Nhà thuốc Pharmacity 81/3 Đường số 59, Gò Vấp ⭐ 18006821

7. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
504 Nguyễn Thái Sơn Nhà Thuốc FPT Long Châu 504 Nguyễn Thái Sơn ⭐ 18006928
94 - 96 Nguyễn Văn Nghi Nhà Thuốc FPT Long Châu 94 - 96 Nguyễn Văn Nghi ⭐ 18006928
52 - 54 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 52 - 54 Nguyễn Văn Nghi ⭐ 19001572

8. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
294 Thống Nhất Nhà Thuốc FPT Long Châu 294 Thống Nhất ⭐ 18006928
827 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Pharmacity 827 Lê Đức Thọ ⭐ 18006821
416 Thống Nhất Nhà thuốc Pharmacity 416 Thống Nhất ⭐ 18006821
616 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Pharmacity 616 Lê Đức Thọ ⭐ 18006821

9. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
404 Nguyễn Oanh Nhà Thuốc FPT Long Châu 404 Nguyễn Oanh ⭐ 18006928
384 Nguyễn Oanh Nhà thuốc Pharmacity Nguyễn Oanh ⭐ 18006821
54 A Đường số 30 Nhà thuốc Pharmacity Đường số 30 ⭐ 18006821
Số 02 Nguyễn Văn Dung Nhà thuốc Pharmacity Số 02 Nguyễn Văn Dung ⭐ 18006821

10. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
330 Đường Số 3 Nhà thuốc Pharmacity 330 Phạm Văn Chiêu ⭐ 18006821
250 Nguyễn Văn Khối Nhà thuốc Pharmacity 250 Nguyễn Văn Khối ⭐ 18006821
160 Phạm Văn Chiêu Nhà thuốc Pharmacity 160 Phạm Văn Chiêu ⭐ 18006821
437 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Pharmacity 437 Lê Văn Thọ,Gò Vấp ⭐ 18006821
235 đường Lê Văn Thọ Nhà thuốc Pharmacity 235 Lê Văn Thọ, Gò Vấp ⭐ 18006821

11. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
712 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc Pharmacity 712 Phạm Văn Bạch ⭐ 18006821
232 Phan Huy Ích Nhà thuốc Pharmacity 232 Phan Huy Ích, Gò Vấp ⭐ 18006821

12. Phường 05

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
392A Dương Quảng Hàm Nhà thuốc Pharmacity Dương Quảng Hàm ⭐ 18006821
546A-546B Nguyễn Văn Công Nhà thuốc Pharmacity 546A-546B Nguyễn Văn Công ⭐ 18006821
29 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Pharmacity 29 Lê Đức Thọ ⭐ 18006821
517 Phan Văn Trị Nhà thuốc Pharmacity 517 Phan Văn Trị ⭐ 18006821
634 Lê Quang Định Nhà thuốc Pharmacity 634 Lê Quang Định ⭐ 18006821
Loading...