chuỗi-nhà-thuốc-900x900.jpg

1. Thành phố Hòa Bình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2 Đinh Tiên Hoàng (Ngã Năm Bưu Điện), Phường Tân Thịnh Nhà Thuốc FPT Long Châu 2 Đinh Tiên Hoàng (Ngã Năm Bưu Điện) ⭐ 18006928
02 Chi Lăng (Ngã Tư Đồng Lợi), Phường Quỳnh Lâm Nhà Thuốc FPT Long Châu 02 Chi Lăng (Ngã Tư Đồng Lợi) ⭐ 18006928
423 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm Nhà Thuốc FPT Long Châu 423 Cù Chính Lan ⭐ 18006928
880-882 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm Nhà Thuốc FPT Long Châu 880-882 Cù Chính Lan ⭐ 18006928

2. Huyện Mai Châu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tiểu Khu 4 (Cạnh Sân Vận Động), Thị trấn Mai Châu Nhà Thuốc FPT Long Châu Tiểu Khu 4 (Cạnh Sân Vận Động) ⭐ 18006928

3. Huyện Tân Lạc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
99 Khu Tâm Đức (Ngã Ba Tân Lạc), Thị Trấn Mãn Đức Nhà Thuốc FPT Long Châu 99 Khu Tâm Đức (Ngã Ba Tân Lạc) ⭐ 18006928

4. Huyện Lương Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
 599 Trần Phú (Đối Diện Chợ Đồn Lương Sơn), Thị trấn Lương Sơn Nhà Thuốc FPT Long Châu  599 Trần Phú (Đối Diện Chợ Đồn Lương Sơn) ⭐ 18006928
Loading...